X
تبلیغات
زولا
ارزش! - تلخ تر از قهوه
روزنوشت های یک عدد محمدرضا

ما، انسانهای کوچک، که با نسیمی به این سو و آن سو پرت میشویم، با صدایی مهیب هراسان میشویم، با ویروسی ناچیز مرگ فرا میگیردمان و پشته روی پشته جسدهایمان روی هم تپه میشود،

با سیلی کاخ ها و مسکن هایمان در هم شکسته میشود و بلایی بر سر تمدن هایمان می آید که انگار هیچگاه وجود نداشتند، با حرارتی میسوزیم و باضربه ای استخوان هایمان تکه تکه میشود. با سرمایی تک تک سلول هایمان شروع به مرگ میکنند،

با صحنه ای عاشق میشویم، در لحظه ای مملو از خشم و نفرت.

این ما هستیم، ما انسان های کوچک و بی ارزش و ناچیز، که خود را وارث تمام مادیات و ثروت و خوشبختی دنیا میدانیم و هر شخص و هر شی را به بند میکشیم، تا بیشتر حس خوشبختی کنیم و بر قلمروی فرمانرواییمان بیفزاییم. بدون داشتن هدف، برای عمری اندک که در چشم به هم زدنی به قبر منتهی میشود چه کارها که نمیکنیم و چه جنایاتی که انجام نمیدهیم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- منجی میخواهم، منجی

- حدود ۲۰ ۳۰ نفر منافق امروز جلوی دسته ی حسینی تورنتو با صدایی بسیار بلند آهنگ "بارون بارون بارونه هی" گذاشته بودند و شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر میدادند، به هیچ دین و مذهب و عقیده ای کارشان قشنگ نبود. اولا چرا دقیقا جلوی دسته ی ما؟ دوما کدام حیوانی جلوی آدم عزادار آهنگ شاد میگذارد و پایکوبی میکند؟ 

- ببخشید کم هستم یا نظر نمیگذارم. میخوانم اما حرف به زور به کلمه تبدیل میشود. 

فقط اگر تحملش را داشتید بخوانید و ببینید:

لولیتا: برده جنسی، دخترانی که دزدیده میشوند، دست و پایشان قطع میشود، دندان هایشان کشیده میشود، عصب های بیناییشان را قطع میکنند، و به فروش میرسند، اکثرا به عنوان اسباب بازی جنسی، برخی به عنوان حیوان خانگی. در اروپا و آمریک معمولا اگر دختری گم شود... . در حال حاضر داعش بیشترین فعالیت در این تجارت را میکند.


+  1396/07/09  21:44 mowhamadrexa | نظرات (2)