X
تبلیغات
زولا
همیشه ناقص - تلخ تر از قهوه
روزنوشت های یک عدد محمدرضا

ناقص رها کردن، زخمی کردن، نیمه کاره گذاشتن و ...

همه و همه جزئی از صفات من هستند.

کمتر کار مهمی به خاطر دارم که کامل انجامش داده باشم.

تمامی کارها ناقص رها شده‌اند.

از طراحی وبسایت تا نوشتن برنامه

از شستن ماشین تا مرتب کردن اتاق

از یاد‌گرفتن نواختن سازی تا گوش کردن موسیقی‌ای

بی نظمی و بی ثباتی درد‌آوریست

و افسوس...

+  1394/11/22  12:05 mowhamadrexa | نظرات (0)