X
تبلیغات
زولا
به کجا چنین شتابان - تلخ تر از قهوه
روزنوشت های یک عدد محمدرضا

"به کجا چنین شتابان"

گون از نسیم پرسید

"دل من گرفته ز اینجا"

هوس سفر نداری ز غبار این بیایان؟

"..همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم"

به کجا چنین شتابان

به هر آنجا که باشد به جز این سرا، سرایم

سفرت به خیر اما

تو و دوستی خدا را

چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی

به شکوفه ها به باران

برسان سلام ما را

برسان سلام ما را...

+  1394/06/15  14:27 mowhamadrexa | نظرات (2)